Přihláška

Zde si můžete stáhnout přihlášku, kterou po vyplnění odešlete na náš email: skolkazruc@centrin.cz nebo doneste osobně.

Přihláška ve fomátu PDF

 

Měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péčí se zvýšil od 1. 1. 2020 na 92 hodin

Máte-li dítě do 2 let, můžete ho umístit do jeslí/ dětské skupiny na 92 hodin měsíčně a nepřijdete o

rodičovský příspěvek.

 

Maminky, máte volno :-) můžete si odpočinout, vyřídit pochůzky, nákupy, apod..

 

Dětskou skupinu může Vaše dítě mladší 2 let navštěvovat:

Chci omluvit: