Denní program

 

HARMONOGRAM DNE

06:30 - 08:30 Otevírání DS, ranní povídání, volné hry dle zájmu dětí

08:30 - 08:45 Pohybové aktivity, ranní kruh

08:45 - 09:10 Řízená činnost dle programu

09:10 - 09:20 Společný úklid hraček a pomůcek

09:20 - 09:30 Hygiena, příprava na svačinu

09:30 - 09:45 Dopolední svačinka

09:45 - 09:50 Hygiena po svačině

09:50 - 10:10 Příprava na pobyt venku

10:10 - 11:00 Vycházka, pobyt na zahradě

11:00 - 11:20 Návrat z pobytu venku

11:20 - 11:30 Hygiena, příprava na oběd

11:30 - 11:50 Oběd

11:50 - 12:00 Hygiena po obědě

12:00 - 12:15 Odchod dětí, které jdou po obědě / Příprava na spánek nebo odpočinek

12:15 - 14:15 Odpolední spánek nebo odpočinek

14:15 - 14:30 Vstávání po spánku nebo odpočinku

14:30 - 14:40 Hygiena, příprava na svačinku

14:40 - 14:55 Odpolední svačinka

14:55 - 15:00 Hygiena po svačině

15:00 - 15:25 Řízená činnost dle programu

15:25 - 17:15 Volné hry dle zájmu dětí, individuální práce s dětmi, vyzvedávání dětí

17:15 - 17:30 Uzamykání DS

 


Organizace školního roku 2020/2021 ke stažení ZDE

 

Chci omluvit: